• Cosplay FAQ

  Vanliga frågor kring våra cosplaytävlingar

 • Ordlista

  Cosplay är en förkortning av “costume play”. Det är en hobby som går ut på att klä ut sig till karaktärer, med fokus på hantverk och framträdande. Cosplay används också ibland för att benämna hela ens dräkt, alltså kostymen, props, peruk och annat som tillsammans skapar en helhet. En cosplayare är någon som utövar cosplay.

   

  Dräkt syftar på din cosplaydräkt; kostymen som du bär.

   

  WIP är en förkortning av ”Work In Progress”. Det är en term som inom cosplay beskriver arbetsprocessen under skapandet av en cosplay. WIP-bilder syftar på bilder på din cosplay under tiden som du skapat den och används för att domarna ska kunna se tekniker du använt samt hur dessa metoder påverkat din cosplay.

   

  Prop är en förkorning av ”theatrical property”. Inom cosplay syftar det på delar av din cosplay som inte är din dräkt. Exempel på detta kan vara svärd, gosedjur eller böcker. Det syftar däremot inte på scenrekvisita som inte är en del av dräkten, till exempel möbler eller bakgrunder.

   

  Pass/Cosplaypass syftar på en biljett du köper i Kippu för att delta i cosplaytävlingar. Det finns pass för Novice, Intermediate och Performance. Walk On, Master och Sketchtävlingen kräver inga pass utan är kostnadsfria att delta i.

   

  Genderbend syftar på en cosplay som omtolkar en karaktär som ett annat kön. Det kan till exempel handla om att byta ut karaktärens manligt kodade kläder och uttryck mot kvinnligt kodade varianter. Om du cosplayar en karaktär av ett annat kön är det inte automatiskt en genderbend, utan uttrycket handlar om att göra om en karaktär.

   

  Crossplay är vanligt förekommande på cosplayevent och syftar till att cosplaya en karaktär av ett annat kön och. Till skillnad från genderbend-cosplays så ändrar en inte på karaktären.

   

  Gjinka syftar på en cosplay som omtolkar en icke-mänsklig karaktär som en människa.

   

  Fan art-cosplay syftar på omtolkning av en karaktär som inte är officiellt publicerad utan skapad av ett fan till franchisen. Det kan vara din egen eller någon annans tolkning.

   

  Novice/Intermediate/Master är de tre kategorierna en kan tävla inom hantverk/craftsmanship. En kan bara tävla i en av kategorierna och väljer vilken som passar bäst genom att läsa våra regler och riktlinjer, eller kontakta oss på cosplay@narcon.se om en är osäker. Att tävla i någon av kategorierna hindrar en inte från att också delta i Performance, Walk On eller Sketchtävlingen.