• Du har blivit fotad eller filmad av NärCon.

  Vad händer nu?

  Var hamnar bilden/videon?

  Bilder och videor som tas under våra event lagras på hårddiskar och Google Drive. Bilder lagras också på Flickr och videor på Youtube och Vimeo.

  Hur används bilden/videon?

  Materialet kan användas i marknadsföring och andra syften, bland annat men inte begränsat till:

  • Poster i sociala medier
  • Broschyrer om NärCon, cosplay etc
  • Banners i nyhetsbrev eller hemsida
  • Tryckta och digitala annonser

  Gillar du inte bilden/videon?

  Om du inte vill att vi sparar en bild eller en video på dig behöver du bara säga till oss. Då tar vi bort den direkt.

   

  Har du fler frågor eller funderingar om hur vi använder materialet? Vänd dig till NärCons dataskyddsombud på dataskydd@narcon.se.

  Fotografens ansvar

  Fotografen har full frihet i hur hen går till väga när hen producerar material, men ska alltid säkerställa följande:

  • Alla personer som avbildas i material dom lämnar till NärCon har samtyckt till att göra det och till att NärCon kan komma att använda materialet på dom sätt listade ovan
  • Allt material där avbildade personer inte samtycker till sitt medverkande och hur NärCon kan komma att använda materialet raderas och lämnas således inte till NärCon
  • Alla personer som har frågor om användandet av materialet får ta del av stycket ovanför samt är medvetna om att dom vid vidare frågor kan vända sig till NärCons dataskyddsombud på dataskydd@narcon.se.

  Andra anmärkningar

  • Det går bra att be om samtycke till materialet och dess användande efter det är skapat, till exempel genom att fotografera en person som leker en lek, och sedan visa upp bilden och be om samtycke.
  • Om personen inte ger samtycke ska materialet raderas och aldrig lämnas till NärCon
  • Fotografen ska aldrig utan samtycke fotografera, filma eller ta upp ljud i en situation där det är uppenbart olämpligt, till exempel då en person byter om eller äter mat.
 • Kontakta oss

  Har du några andra frågor eller funderingar? Hör av dig!

  David Fallgren

  david@narcon.se

  Sam Anlér

  sam@narcon.se